Αρχικό

Παρουσίαση του τρόπου συλλογής όπως αυτός γίνεται ακόμη και σήμερα KAI ΜΟΝΟ στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Σισες του Δήμου Μυλοποτάμου, Κρήτης (ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ).

12.10.10

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας menuΤΙΤΛΟΣ : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΛΑΔΑΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΤΟ ΚΙΣΤΟΣ Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ (CISTUS CRETICUS) ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΡΟΠΟ.
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ : ΝΥΚΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννου.

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Τ Η Σ   Ε Φ Ε Υ Ρ Ε Σ Η Σ.

Επεξεργασία της ρητίνης Λάδανο από το φυτό Κίστος ο Κρητικός (Cistus Creticus) που συλλέγετε με τον παραδοσιακό τρόπο

Το λάδανο από το φυτό Κίστος ο Κρητικός (Cistus Creticus) είναι μια αρωματική ρητίνη γνωστή από τα αρχαία χρόνια και χρησιμοποιείται κυρίως ως θυμίαμα και ως φάρμακο στην λαϊκή θεραπευτική. Μαζεύετε με τον παραδοσιακό τρόπο, είναι αγνό φυσικό προϊόν και έχει διαφορετικά: σύσταση, ιδιότητες και άρωμα από τις γόμες που συλλέγονται με διαφορετικούς τρόπος (με βρασμό ή με σαπωνοποίηση) από διαφορετικό είδους Κίστου στις χώρες της δυτικής Μεσογείους.

Στην παρούσα εφεύρεση εφαρμόζονται οι κλασικές μέθοδοι της επεξεργασία των αρωματικών ρητινών, μπορεί να γίνει με δυο τρόπους:

1.εκχυλιση με πτητικούς διαλυτές.
2.εκχυλιση εξαιρετικά κρίσιμου διοξειδίου του άνθρακα.

Τα προϊόντα χρήση αυτής της εφεύρεσης είναι:
1.τα αιθέρια ελαία (στην περίπτωση των ρητινών αποκαλούνται απόλυτα “absolute”)
2.διαλύματα.