Αρχικό

Παρουσίαση του τρόπου συλλογής όπως αυτός γίνεται ακόμη και σήμερα KAI ΜΟΝΟ στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Σισες του Δήμου Μυλοποτάμου, Κρήτης (ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ).

12.7.06

Βιβλιογραφία λάδανο Menu

1).Π. Γ. Γενναδίου Λεξικό Φυτολογικό, 1914 Σελ. 512 - 513


2).Καββάδα ∆., Βοτανικόν και Φυτολογικόν Λεξικόν σελ. 1934, Αθήνα 1956


3).«Συμβολή εις τη δημώδη ορολογίαν των φυτών» Της Φραγκάκη Ευαγγελία Αθηνα 1969


4).Σύγχρονη πλήρης θεραπευτική με τα ΒΟΤΑΝΑ. Ιγνατίου Ζαχαρόπουλου.Εκδ. Ψυχάλου. 1972


5).Ιωάννου Ε. Χαβάκα Ιατρού    Φυτά καί Βοτάνια της Κρήτης 1979


6).ΒΟΥΛΑΣ ΘΑΝΑΣΟΥΑΙΑ  ΓΕΩΠΟΝΟΥ   0 ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ      ΥΓΕΙΑ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΟΜΟΡΦΙΑ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
 

7).ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΛΑΜΠΡΟΥ Π ΣΠΥΡΟΥ (ΒΟΥΝΙΩΤΗΣ)

8).Μ. Χουρμούζιος στα Κρητικά του (Αθήναι 1842).9)ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΚΑΘ ΗΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΕΝ ΑΟΗΝΑΙΣ 1835