Αρχικό

Παρουσίαση του τρόπου συλλογής όπως αυτός γίνεται ακόμη και σήμερα KAI ΜΟΝΟ στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Σισες του Δήμου Μυλοποτάμου, Κρήτης (ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ).

15.11.05

ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΚΑΘ ΗΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΕΝ ΑΟΗΝΑΙΣ 1835.
ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΚΑΘ ΗΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΕΝ ΑΟΗΝΑΙΣ 1835

ΛΑΔΑΝΗΑ φ.  Ληδος, λή(λά)δανος (ή) κίστος, lede, ledum, ciste.
ΛΑΔΑΝΟΣ (περ. , κατ' επέκτασιν, καί Αλάδανος). ιατρ. Λή(λα)δon, ladanum, labdanum.

12.11.05

ΗΡΟΔΟΤΟΣ (Ο Πατέρας της Ιστορίας) - ΘΑΛΕΙΑ 500 π.χ.- HERODOTUS

ΗΡΟΔΟΤΟΣ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ) – ΘΑΛΕΙΑ 500π.χ.
Ο Ηρόδοτος ήταν ένας αρχαίος ιστορικός και γεωγράφος του 5ου αιώνα π.Χ.. Έγραψε για τους Περσικούς Πόλεμους (ανάμεσα στους Έλληνες και τους Πέρσες) καθώς και περιγραφές για διάφορα μέρη και πρόσωπα που συνάντησε στα ταξίδια του.
Ο Ηρόδοτος έγραψε μια «παγκόσμια» ιστορία. Οι Αλεξανδρινοί μελετητές τη χώρισαν σε εννέα βιβλία και έδωσαν στο καθένα το όνομα μιας από τις εννέα Μούσες.

Στο Γ' βιβλίο, Θάλεια, ξαναγυρίζει στην αρχή, στην εκστρατεία του Καμβύση εναντίον του ₼μαση και στα αίτια που την προκάλεσαν. Περιγράφει την μάχη του Πηλουσίου, την κατάκτηση της Αιγύπτου, την υποταγή της Κυρήνης και της Λιβύης, την εκστρατεία κατά των Αιθιόπων και των Αμμωνίων και την κατάκτηση της Κύπρου. Επίσης περιγράφει την εκστρατεία των Λακεδαιμονίων και Κορινθίων κατά της Σάμου, την εξέγερση του Ψευδοσμέρδη, την ανταρσία των Μάγων, το θάνατο του Καμβύση και την ανάδειξη του Δαρείου σε βασιλιά των Περσών. Παρεμβάλλει την περιήγηση της Ινδικής και πληροφορίες για τους Αραβες, τους Αιθίοπες και τους κατοίκους της Βόρειας Ευρώπης. Τέλος, περιγράφει την υποταγή της Σάμου στους Πέρσες, την εξέγερση των Βαβυλωνίων και την κατάληψη της Βαβυλώνας.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ

Θάλεια - Thalia

Τράγος με λαδανο στα γενιά του, σε βοσκοτόπι στις Σισες.
Η ιστορία συνεχίζει να επαναλαμβάνεται….
112. Τό δέ δή λήδανον, τό καλέουσι Αράβιοι λάδανον, έτι τούτου θωμασιώτερον γίνεται· έν γάρ δυσοδμοτάτω γινόμενον εύωδέστατον έστί· των γάρ αίγων των τράγων έν τοίσι πώγωσι εύρίσκεται εγγινόμενον οιον γλοιός από τής ύλης. χρήσιμον δ ες πολλά των μύρων εστί, θυμιωσί τε μάλιστα τουτο Αράβιοι.


Η Ιστορία επαναλαμβάνεται για 2.500 χρόνια στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Σίσες.Τράγος με αλάδανο στα γενιά του. Από μητάτο της περιοχής Γαλήνους της πρώην κοινότητας Σισων