Αρχικό

Παρουσίαση του τρόπου συλλογής όπως αυτός γίνεται ακόμη και σήμερα KAI ΜΟΝΟ στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Σισες του Δήμου Μυλοποτάμου, Κρήτης (ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ).

15.11.05

ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΚΑΘ ΗΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΕΝ ΑΟΗΝΑΙΣ 1835.
ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΚΑΘ ΗΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΕΝ ΑΟΗΝΑΙΣ 1835

ΛΑΔΑΝΗΑ φ.  Ληδος, λή(λά)δανος (ή) κίστος, lede, ledum, ciste.
ΛΑΔΑΝΟΣ (περ. , κατ' επέκτασιν, καί Αλάδανος). ιατρ. Λή(λα)δon, ladanum, labdanum.