Αρχικό

Παρουσίαση του τρόπου συλλογής όπως αυτός γίνεται ακόμη και σήμερα KAI ΜΟΝΟ στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Σισες του Δήμου Μυλοποτάμου, Κρήτης (ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ).

6.2.01

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.

SITE:http://www.nagref.gr/

Προοπτικές προώθησης του κλαδου των
Αρωματικών & Φαρμακευτικων Φυτών
στην Ελλάδα.

Πρόταση ενός ολοκληρωμένου μοντέλου εφαρμογής
SITE:http://www.agrotypos.gr/arthra/arthro_08_2005.asp
Δρ. Μιλτιάδης Τσόγκας
Address
Forest Research Institute, Terma Alkmanos, Athens 115.28, Greece
Tel. +301 7784344,
Fax +301 7784602,
e-mail:
miltos@fria.gr