Αρχικό

Παρουσίαση του τρόπου συλλογής όπως αυτός γίνεται ακόμη και σήμερα KAI ΜΟΝΟ στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Σισες του Δήμου Μυλοποτάμου, Κρήτης (ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ).

15.2.01

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ UNIVERSITY OF CRETE

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ UNIVERSITY OF CRETE

SITE: http://www.uoc.gr/
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Καθηγητής στην Οργανική Χημεία
Τηλ: +30 2810 545026 Fax: +30 2810 545001
E-mail: kater@chemistry.uoc.gr
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ SITE:
http://www.chemistry.uoc.gr/gr/personnel/faculty/katerinopoulos.htm

1 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ


Ανάλυση φυσικών προιόντων από φυτά της χλωρίδας της Κρήτης Rosmarιnus officinalis L, Origanum dictamnus L και Cistus creticus ssp. creticus (L) Greuter et Burdet και διευκρίνηση της δομής ενός νέου συστατικού του αιθέριου ελαίου του C.

Γεωργία Παγώνα
2005pagona July 2005


Στην παρούσα εργασία μελετάται η σύσταση του αιθέριου ελαίου τριών φυτών & 65533; Rosmarinus officinalis L., Origanum dictamnus L. και Cistus creticus ssp. creticus (L.) Greuter et Burdet - τα οποία είναι χαρακτηριστικά της Κρητικής χλωρίδας. Τα αιθέρια έλαια περιέχουν δραστικές ουσίες οι οποίες προέρχονται κυρίως από τον δευτερογενή μεταβολισμό των φυτών και ουσιαστικά μέσω αυτών, τα φυτά «επικοινωνούν» με το περιβάλλον τους και καλύπτουν κάποιες από τις ζωτικές λειτουργίες τους όπως η αναπαραγωγή τους και η προστασία τους από έντομα και παράσιτα. Εκμεταλλευόμενοι τις ιδιότητες αυτές, μπορούμε να αναπτύξουμε οικολογικότερες και ασφαλέστερες για το περιβάλλον μεθόδους προστασίας των καλλιεργειών. Το πρώτο μέρος της μελέτης αυτής αφιερώθηκε στην ανάλυση της σύστασης των αιθέριων ελαίων των παραπάνω φυτών, την ταυτοποίηση των συστατικών τους, καθώς και τον προσδιορισμό της ποιότητας του εκάστοτε αιθέριου ελαίου με βάση τον τόπο προέλευσής τους. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε, σε συνεργασία με το ΕΘ.Ι.Α.Γ.Ε. Ηρακλείου, μελέτη εντομοαποθητικότητας του αιθέριου έλαιου του Rosmarinous officinalis L, δίδοντας ικανοποιητικά αποτελέσματα. Στο δέυτερο μέρος της παρούσας εργασίας παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της διευκρίνισης της δομής ενός νέου φυσικού προϊόντος που είχε απομονωθεί από το αιθέριο έλαιο της ρητίνης του φυτού Cistus creticus ssp. creticus L. και είχε χαρακτηριστεί ως 1,1,4a,6-τετραμεθυλο-5-μεθυλενο-1,2,3,4,4a,5,8,8a-οκταϋδρο- ναφθαλένιο. Με την χρήση πειραμάτων μονοδιάστατου και δισδιάστατου NMR αποσαφηνίστηκε η δομή του φυσικού προϊόντος. Πρόκειται για ένα σεσκιτερπένιο που ανήκει στην οικογένεια των ερεμοφιλενίων με την κατά UPAC ονομασία 1,2,3,4,6,7,8,8α-οκτάϋδρο-1,8α-διμέθυλο-7-(1-μεθυλεθένιλο)-ναφθαλένιο (1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-1,8a-dimethyl-7-(1-methylethenyl) naphthalene).

This server operates at the University of Crete at Heraklion.

Send email to: dlib@libh.uoc.gr
ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
http://www.dlib.libh.uoc.gr/Dienst/UI/2.0/Describe/uch.chemistry.msc/2005pagona?Language=English%20-%206k-

2 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ


Συνθετικές προσεγγίσεις στα δριμανικα σεσκιτερπενια. Ανάπτυξη κοινήε συνθετικής μεθοδολογίας στη σύνθεση των cis ΚΑΙ trans 1,1,4a,6-τετραμέθυλο-5-μεθυλενο-1,2,3,4,4a,5,8,8a-οκταϋδροναφθαλενίων

Κωνσταντίνος Χατζέλλης
2002hatzellis July 2002


H λαδανιά (Cistus creticus, ssp creticus L., Greuter et Burdet) είναι ένας φρυγανώδης θάμνος, ο οποίος ενδημεί στην περιοχή της Μεσογείου, κυρίως στην Κρήτη. Κατά τις θερμές ημέρες του θέρους τα φύλλα του φυτού εκκρίνουν μία αρωματική ρητίνη με φαρμακευτική δράση [1], η οποία ονομάζεται από τους γηγενείς «λάδανο» και έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στη λαϊκή ιατρική. Ένα από τα συστατικά του αιθέριου ελαίου της ρητίνης έχει ταυτοποιηθεί ως δριμανικό σεσκιτερπένιο και συγκεκριμένα ως το 1,1,4a,6-τετραμεθυλο-5-μεθυλενο-1,2,3,4,4a,5,8,8a-οκταϋδρο-ναφθαλένιο [1, 2] (σχήμα 1). Δεδομένου ότι η cis ή trans γεωμετρία του συμπυκνωμένου δεκαλινικού συστήματος δεν έχει αποσαφηνιστεί μέχρι σήμερα, το ερευνητικό μας πρόγραμμα απέβλεπε σε δύο στόχους: α) Στον σχεδιασμό ενός ευέλικτου συνθετικού σχήματος το οποίο θα περιελάμβανε ένα σημαντικό αριθμό κοινών συνθετικών ενδιαμέσων και με απλές τροποποιήσεις της συνθετικής πορείας θα οδηγούσε και στα δύο cis / trans ισομερή β) Την ολική σύνθεση των δύο ισομερών και την τελική σύγκριση των φασματοσκοπικών τους χαρακτηριστικών με αυτά του φυσικού προϊόντος Κατά την ερευνητική αυτή εργασία πραγματοποιήθηκε ο πρώτος μας στόχος, ενώ ο δεύτερος επιτεύχθηκε μέχρι του σημείου της σύνθεσης του cis ισομερούς σε καθαρότητα 85%. Σύγκριση των φασματοσκοπικών δεδομένων που προέκυψαν από την εργασία αυτή, με αυτά της βιβλιογραφίας για το trans ισομερές και για το φυσικό προϊόν πιστοποιεί ότι το τελευταίο δεν έχει την προτεινόμενη δομή.

This server operates at the University of Crete at Heraklion.

Send email to dlib@libh.uoc.gr
ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
dlib.libh.uoc.gr/Dienst/UI/2.0/Describe/uch.chemistry.msc/2002hatzellis?Language=English - 5k