Αρχικό

Παρουσίαση του τρόπου συλλογής όπως αυτός γίνεται ακόμη και σήμερα KAI ΜΟΝΟ στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Σισες του Δήμου Μυλοποτάμου, Κρήτης (ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ).

12.4.05

Λήδανον-Λάδανον-Αλάδανος: μια ιστορία 2.500 χρόνων

Τράγοι με λάδανο στα γένια τους, στους Γαληνούς, στις Σισες. Ιστορία 2.500 χρόνων.


Η κομμεορητίνη που παράγεται από το φυτό Κίσθος ο κρητικός (Cistus creticus ssp. creticus) αναφέρεται από τον Ηρόδοτο ως Λήδανον «το οι Αράβιοι καλέουσι λάδανον»(Θάλεια) χρησιμοποιείται ως αρωματική ουσία από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Στο φυτό και το λάδανον αναφέρεται ο Διοσκουρίδης ο οποίος περιγράφει και τον τρόπο συλλογής της ρητίνης, που δεν διαφέρει από αυτόν που μέχρι σήμερα εφαρμόζουν στον Μυλοπόταμο Ρεθύμνης (Σίσσες, Αλόϊδες) για να μαζέψουν τον αλάδανο και τον οποίο περιγράφει και ο Tournefort. Η ιστορία του αλάδανου που αριθμεί 2.500 χρόνια μαρτυρεί τη διαχρονικότητα της ενασχόλησης αλλά και της γλώσσας μας .

του Δρ. Κωνσταντίνου Οικονομάκη
αναπληρωτή ερευνητή ΕΘΙΑΓΕ
στο Ινστιτούτο Υποτροπικών & Ελιάς Χανίων
Εργαστήριο Υδροπονίας - Αρωματικών φυτών
Email: ceconom@nagref-cha.gr